شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي همه كاربران

درب کنسرو بازکن برقی

alloutflove

+ من ‌تمامَم .. پُر از اين حالتِ بي حوصلگيست:)

alloutflove

+ من سختي کنار اوني که دوسش دارمو ترجيح ميدم به آرامش پيش کسي که بش حسي ندارم!

alloutflove

+ انقد مواظب بودم يوقت حالِ تو بد نشه که بيا حال خودم بد شد:)

alloutflove

+ وقتي کسيو دوس داري و بش نميرسي شايد بتوني بعدش با کسي باشي ولي هميشه يه گوشه ذهنت کنار همه اتفاقات خوب زندگيت فقط اونو کنار خودت تجسم ميکني:)
چراغ جادو
همه‌ي پيام هاي پارسي يار
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top