قرمز سبز آبي خاکستري
چون كارها همانند شود يكى را بر ديگرى قياس كردن توانست و پايان آن را از آغاز دانست . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت